WEKELIJKSE LESSEN MET DOCENT IN NEDERLAND

In deze cursussen ligt de nadruk vooral op het kunnen toepassen van de taal. Je leert hoe je iets zegt of schrijft en vanaf de eerste les ga je al spreken, lezen en schrijven. Waar nodig wordt de theorie in heel begrijpelijke woorden uitgelegd. Grammaticatermen worden zoveel mogelijk vermeden.

Kleine groepen, van max. 10 deelnemers.
Start vanaf 5 deelnemers, bij 4 deelnemers kan de cursus doorgaan met een afwijkend tarief.

De lessen met docent zijn zowel als aparte cursus te volgen als in combinatie met de cursus ONLINE TURKS LEREN.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813. Na 19.00: 024 3971696.
inleiding
meer over de lessen
lestarieven
lessen in groep
Je zoekt een klassikale les. Hier vind je
het overzicht van plaatsen in je regio.

Turkse les in:
Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 024 3971696 na 19.00.